Hakkımızda

Süleyman Demirel Üniversitesi, Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü başkanı Prof.Dr.A.Ergün TÜRKER'in girişimleri ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve GEOFON Project GeoForschungs Zentrum Alman Araştırma Enstitüsü tarafından Göller Bölgesi fay hareketlerinin incelenmesi amacıyla 24 Ekim 1996 tarihinde kuruldu. Merkez, Üniversite'nin Jeofizik mühendisliği, Jeoloji mühendisliği ve İnşaat mühendisliği alanında lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim veren birimlerinin temel ve uygulamalı çalışmalarını sürdürdükleri yurt içi ve yurt dışı kurumlar ve endüstri ile işbirliği yaparak üniversite içinde ve hizmetin gerektirdiği her yerde uluslararası düzeyde bilime, teknolojiye dönük ve ülke kalkınmasına yönelik etkinliklerde ortak çalışmalar yapmayı amaçlar.