Misyon ve Vizyon

Merkez, Üniversite'nin Jeofizik mühendisliği, Jeoloji mühendisliği ve İnşaat mühendisliği alanında lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim veren birimlerinin temel ve uygulamalı çalışmalarını sürdürdükleri yurt içi ve yurt dışı kurumlar ve endüstri ile işbirliği yaparak üniversite içinde ve hizmetin gerektirdiği her yerde uluslararası düzeyde bilime, teknolojiye dönük ve ülke kalkınmasına yönelik etkinliklerde ortak çalışmalar yapmayı amaçlar.