Merkez Projeleri

Tamamlanan Projeler 

Tübitak Bakırlıtepe Ulusal Gözlem İstasyonu Jeoteknik Etüdü

Antalya Belediyesi Katlı Otopark Jeoteknik Etüdü

Isparta Belediyesi Katlı Otopark Jeoteknik Etüdü

Elmalı-Gömbe Hidroelektrik Santrali Jeoteknik Etüdü

Sdü Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Jeoteknik Etüdü

Süleyman Demirel Üniversitesi Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma Ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Jeoteknik Etüdü

Ceyhan Depremi Toplu Konut Alan Jeoteknik Etüdü (1998)

Gölcük Donanma Üssünün Yerleşim Alanının Jeoteknik Etüdü (1999-2000)

Fethiye Eşen II Hidroelektrik Santral Etüdü (2000)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Pendik Tersanesi Yerleşim Alanı Zeminin Deprem Davranışı Açısından İncelenmesi (2000)

Hava Harp Okulu Yerleşim Alanı Zemininin Deprem Davranışı Açısından İncelenmesi (2000)

Denizli İli Jeoteknik Etüdü (2002)

Fethiye-Eşen I Hidroelektrik Santral Etüdü (2003-2004)

Gediz Organize Sanayi Jeoteknik Etüdü

Fethiye-Eşen II Hidroelektrik Santral Yeri ve Cebri Boru Güzargahı Jeoteknik Etüdü

Üni-Kent Yapı Kooperatifi Zemin Etüdü

Burdur Kent Merkezi ve Yakın Çevrenin Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi

 

Devam Eden  Projeler

Afyon-Dinar - Haydarlı Barajı Zemin Etüdü

Mermer Ocağı genişleme etüdü ( Afyon - Çay)

Ege Bölgesi Kabuk Yapısının Araştırılması Gravite Etüdü ( Proje sahibi:Dokuz Eylül Üniversitesi)

Yayın Tarihi: 01/10/2020
Okunma Sayısı: 8967